Clean water

Clean water
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Иновации - Чиста Вода

Чиста Вода

Storyboard That на Снимката Енциклопедия на Иновациите

Научете повече за нововъведенията чрез историите!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Clean water is water that is purified. Water purification is the process of removing undesirable substances and contaminants from war with an aim to make it disinfected, clean, and safe for human consumption.

Текст на Статията

  • ЧИСТА ВОДА Чистата вода е пречистена вода. Пречистването на водата е процесът на отстраняване на нежелани вещества и замърсители от вода, за да бъде дезинфекциран, чист и безопасен за консумация от човека.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family