Cool Земни Факти

Актуализирано: 5/27/2017
Cool Земни Факти
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Earth Day

Дейности за Деня на Земята

Планове на Уроци от Анна Уорфийлд

Денят на Земята е ден за оценяване на нашата планета и напомняне за добрите навици. Използвайте по-малко енергия, произвеждайте по-малко отпадъци и помогнете за възстановяването на намаляващите видове растения и животни. Как ще спасиш планетата? Въпроси като изменението на климата, консумацията на изкопаеми горива, промишленото замърсяване, замърсяването, застрашените животни и т.н. засягат бъдещите поколения. Учениците трябва да знаят какви са екологичните проблеми, така че те, като предстоящо поколение, могат да предприемат стъпки за решаване на тези проблеми.


Дейности за Деня на Земята

Описание на Статията

Дейност за Деня на Земята - покажете някои хладни факти за Земята!

Текст на Статията

  • 71% от Повърхността е Вода
  • Диаметърът на Земята е около 24,900 мили
  • Земята е над 4,5 милиарда години
  • Cool Земни Факти
  • Земята има Дванадесет Типа Климат