Изобретението на Балона с Горещ Въздух

Изобретението на Балона с Горещ Въздух
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Иновации - Балон с Горещ Въздух

Изобретението на Балона с Горещ Въздух

Научете за нововъведенията със стиловете!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Балонът с горещ въздух е въздухоплавателно средство, по-леко от въздуха, което се състои от балон, пълен с нагрят въздух, с кошница отдолу. Въздухът се нагрява в повечето случаи с помощта на открит пламък.

Текст на Статията

  • БАЛОН С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ Балонът с горещ въздух е въздухоплавателно средство, по-леко от въздуха, което се състои от балон, пълен с нагрят въздух, с кошница отдолу. Въздухът се нагрява в повечето случаи с помощта на открит пламък.
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family