KWL Диаграма - Подкана за Изображения
Актуализирано: 1/3/2020
KWL Диаграма - Подкана за Изображения
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
KWL Lesson Plans

Графики KWL и KWHL

Наташа Лупиани

Графиката KWL е графичен организатор, който записва знания, въпроси и в крайна сметка новопридобити знания. Обикновено се използва от учениците в първи клас, диаграмата KWL е превъзходен инструмент за фокусиране на четенето и събирането на информация


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

KWL Chart с изображение, което ще помогне на учениците да завършат визуалните графични организатори на KWL!

Текст на Статията

  • ВОДНИ бозайници
  • КАКВО ЗНАМ
  • КАКВО ИСКАМ ДА ЗНАМ
  • КАКВО УЧИХ