Onboarding

Актуализирано: 3/7/2018
Onboarding
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Johari-Window

Onboarding

Onboarding is the process of immersing a new employee into your business, or a new customer/client into your product. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • НОТКА Настаняването е процес на потапяне на нов служител във вашия бизнес или нов клиент във вашия продукт
  • НОВ СЛУЖИТЕЛ, ОБУЧАВАЩ СЕ