Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Plumbing
Актуализирано: 6/21/2018
Plumbing
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Водопровод

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за нововъведенията чрез историите!
Check out some of our illustrated guides!


Описание на Статията

Plumbing is a system of connected pipes, valves and tanks used to move gases and liquids around buildings. Systems could include heating and cooling, drinking and wasted water. Plumbing systems are very important to public health as they provide clean drinking water and take away potentially harmful waste water.

Текст на Статията

  • ВОДОПРОВОД Водопроводът е система от свързани тръби, вентили и резервоари, използвани за преместване на газове и течности в и около сградите. Системите включват отопление, охлаждане, питейни и отпадъчни води. Водопроводните системи са много важни за общественото здраве, тъй като осигуряват чиста питейна вода и отнемат потенциално вредните отпадъчни води.
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family