Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Saint Francis of Assisi
Актуализирано: 8/27/2018
Saint Francis of Assisi
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Свети Франциск от Асизи

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Влиятелни Хора

Научете повече за хората, които са повлияли на историята!
Check out some of our illustrated guides!


Описание на Статията

Saint Francis of Assisi | St. Francis of Assisi gave up a life of wealth and traded it for a life of poverty and devotion to God and Jesus Christ. He rebuilt and restored churches, founded orders which live by his writings, and is considered the patron saint of animals and nature.

Текст на Статията

  • Свети Франциск от Асизи (1181 - 1225 г.) Свети Франциск от Асизи се отказал от богатство и го търгувал за живот на бедност и преданост към Бога и Исус Христос. Той възстановява и възстановява църкви, основава заповеди, които живеят в неговите писания, и се счита за покровител на животните и природата.
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family