Synergy

Актуализирано: 3/7/2018
Synergy
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Synergize

Synergy

Corporate synergy signifies that the whole of an organization is worth more than the sum of each of its individual parts. Learn more about business terms through storyboards!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Текст на Статията

  • СИНЕРГИЯ Корпоративен синергияозначава, че цялата организация струва повече от сумата от всяка отделна част. Заедно може да се постигне повече, отколкото всеки да работи индивидуално.
  • 1 + 1 = 3
  •