The Internet

Актуализирано: 6/21/2018
The Internet
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Innovations - Internet

Интернет

Storyboard That на Снимката Енциклопедия на Иновациите

Научете повече за нововъведенията със сценарии!


Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

The internet is a system of internationally linked computers. This network uses shared and standardized protocols to share information and to communicate.

Текст на Статията

  • ИНТЕРНЕТЪТ Интернет е система от международно свързани компютри. Тази мрежа използва споделени и стандартизирани протоколи за обмен на информация и комуникация.