Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

The Radio
Актуализирано: 6/21/2018
The Radio
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Радио

Storyboard That е Илюстрирано Ръководство за Иновации

Научете повече за нововъведенията със сценарии!
Check out some of our illustrated guides!


Описание на Статията

Radio is technology that uses electromagnetic radio waves to transmit and receive information. Radio waves can be used for one-way broadcasting or two-way communication.

Текст на Статията

  • RADIO Радиото е технология, която използва електромагнитни радиовълни за предаване и получаване на информация. Радиочестотите могат да се използват за еднопосочно или двупосочно предаване.
  • НА ВЪЗДУХА
  • SBT FM
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family