To Do Over

To Do Over
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Do Over - Английски Фразови Глаголи

Английски Фразов Глагол: To Do Over

Английските фразови глаголи като "to do over" са трудни! Разгледайте нашата картинна енциклопедия, за да помогнете на учениците от ENL да разберат всяко значение!
Вижте някои от нашите илюстрирани ръководства!


Описание на Статията

Английски Фразови Глаголи - To Do Over

Текст на Статията

  • TO DO OVERTo decorate a room of building in a new wayExample: Lauren put a lot of effort in doing over her living room.
  • I can't believe how good this room looks now you have done it over.
  • 0
  • TO DO OVERTo redoExample: Bella spilled orange juice on Sam's homework. Sam needs to do it over again.
  • You've spilled orange juice all over my homework. I'll have to do it over!
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family