Listening Activity Images

Listening Activity Images
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Създавайте работни листове от Storyboards

Създаване на нови учебни материали със стихотворения

Планове за Уроци от Бриджит Бодине

С многото възможности на Storyboard That, преподавателите по френски език ще се радват да използват платформата колкото своите ученици! Не само може да се използват разкадровките за дейности на учениците, но могат да послужат и като ресурс за създаване на материали за езиковата класна стая. Използвайки програмата, учителите могат да създават работни листове, тестове, усна езикова практика и плакати, за да украсят класната стая. Всички тези материали са персонализирани и адаптирани към нуждите на техните конкретни ученици, като се гарантира, че уроците винаги ще отговарят на учениците, където се намират.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Listening Activity Images - Use as listening practice for world language classes, ESL, or more!

Текст на Статията

  • 
  • 
  • 
  • 
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family