Търсене
 • Търсене
 • Моите Разказвачи

S.T.A.N.D. Against Bullying

Вижте Плана на Урока
Копирайте този Storyboard
S.T.A.N.D. Against Bullying
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Образование и Превенция на Тормоза

Предотвратяване на Тормоз и Образование

Планове за Уроци от Бриджит Бодине

С възхода на социалните медии през последните десетилетия преподавателите забелязаха увеличаване както на кибертормоза, така и на традиционния тормоз сред младежите в училищна възраст. Първата стъпка в правенето на разлика е образованието. Преподавателите, служителите, родителите и учениците трябва да бъдат обучени да идентифицират, реагират и предотвратяват тормоза.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

S.T.A.N.D. Against Bullying - Take a stand against bullying with anti-bullying activities.

Текст на Статията

 • S
 • Hey weenie. What dark cave did you just crawl up from?
 • T
 • She tried to trip me three times when I walked past.
 • A
 • N
 • Give us your lunch if you know what's good for you...
 • No way!
 • D
 • This is fun! Maybe we could sit together on the bus ride home.
 • Stand tall and walk in a way that shows you are a person deserving respect. Your body language can help prevent you from being a target.
 • Tell an appropriate adult. Telling to prevent a dangerous situation is not tattling.
 • Avoid being in harm's way. Getting away from a dangerous situation is not being a coward. It's being smart.
 • Say NO to the bully's demands from the start. If you appease a bully about small things, he'll just demand more. (Exception: If you are in physical danger, you may need to go along until you can report it to the police. It's not worth being injured over lunch money.)
 • Develop friendships - people who will stand up for each other - a caring community. Support others and ask for support. If someone is being bullied, speak up. If someone is excluded, include them in your play.
Над 30 милиона създадени разкадровки