Subjunctive Worksheet

Subjunctive Worksheet
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Създавайте работни листове от Storyboards

Създаване на нови учебни материали със стихотворения

Планове за Уроци от Бриджит Бодине

С многото възможности на Storyboard That, преподавателите по френски език ще се радват да използват платформата колкото своите ученици! Не само може да се използват разкадровките за дейности на учениците, но могат да послужат и като ресурс за създаване на материали за езиковата класна стая. Използвайки програмата, учителите могат да създават работни листове, тестове, усна езикова практика и плакати, за да украсят класната стая. Всички тези материали са персонализирани и адаптирани към нуждите на техните конкретни ученици, като се гарантира, че уроците винаги ще отговарят на учениците, където се намират.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Teach subjunctives in French with tailored worksheets!

Текст на Статията

  • Name Date
  • Il a peur que
  • 
  • Using Subjunctives in French
  • Il est possible que
  • Today's date December 7
  • Il faut que
  • Quand Nöel s'approche, il est important que
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family