The Character's Role - Percy Jackson

The Character's Role - Percy Jackson
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Карта на Знаците на Златокоска

Анализ на Знаците

От Кристен Туими

Анализът на знаците е важен за разпознаването на дълбочината и въздействието на героите върху историята. Обикновено анализите на характера са по-задълбочено задание или кратко есе, което изисква ученикът да мисли критично за един или повече знака и да направи заключения от внимателното прочитане на текста. То помага да се намерят начини визуално да се организират различните части от анализа на персонажите със сценарии, графични организатори или работни листове за анализ на характера.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

The Role of a Character | Character Analysis

Текст на Статията

  • How do they fit in the story?
  • How do they serve the story?
  • How do they change?
  • Percy Jackson is the protagonist of The Lightning Thief, as the story is about him.
  • Percy serves as the connection between the world of gods and the reader. Percy's quest is what spurs the plot and creates opportunities for character development.
  • Percy learns to be more comfortable with himself and his heritage and what it means to be a hero.
  • The Role
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family