Figurative Language Tracking Template

Актуализирано: 4/12/2017
Figurative Language Tracking Template
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Onomatopoeia

Видове Фигуративни Езици

Урочни Планове от Кристи Литълхол

Фигуративният език се използва както в литературата, така и в поезията, за да се създадат слоеве от смисъл, които читателят получава чрез сетивата, символизма и звуковите устройства. Фигуративният език привлича читателя по-дълбоко в темата на произведението, без авторът да трябва изрично да очертае темата за читателя. Това е начин за читателя да влезе в думите с умовете и емоциите си, а не просто да разбере една история или стихотворение. Фигуративният език насърчава читателя да прави връзки с героите, сюжета и по-дълбокото послание на произведение, което създава по-незабравимо изживяване за читателя.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Figurative Language Tracking Template

Текст на Статията

 • SIMILE
 • METAPHOR
 • PERSONIFICATION
 • SYMBOLISM
 • HYPERBOLE
 • IMAGERY
 • OXYMORON
 • Figurative Language
 • ONOMATOPOEIA
 • APOSTROPHE
 • PARADOX