Social Stories - Individual Instruction

Social Stories - Individual Instruction
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Класна Стая за Социални Истории

Социални Истории в Класната Стая

От Меган Кайн

Първоначално социалните истории са създадени да подпомагат децата с ASD самостоятелно. Въпреки това, практикуващите са осъзнали ползата от използването на тези истории с деца, които водят социални борби поради различни причини, както индивидуално, така и в цяла групова инструкция.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Social Stories for coping skill. Use Social Stories in the classroom for direct instruction!

Текст на Статията

  • Independent
  • Rea
  • Stefanie has a difficult time managing her anger and frustration. She can become physically aggressive towards other students. This most often happens during transitions and recess.
  • Mr. Yetz created a social story on StoryboardThat to help Stefanie learn how to better deal with her feelings. He reads the story with her each morning and practices her coping strategies with her.
  • Mr. Yetz collects data to monitor her progress. If her behavior changes or if Stefanie is able to identify a different, effective coping strategy, Mr. Yetz will alter the social story to reflect these changes.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family