Social Stories - Whole Group

Social Stories - Whole Group
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Класна Стая за Социални Истории

Социални Истории в Класната Стая

От Меган Кайн

Първоначално социалните истории са създадени да подпомагат децата с ASD самостоятелно. Въпреки това, практикуващите са осъзнали ползата от използването на тези истории с деца, които водят социални борби поради различни причини, както индивидуално, така и в цяла групова инструкция.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Social Stories - Lining up and walking in the hallway

Текст на Статията

  • Good Morning!
  • - Attendance
  • - Transitioning to Specials
  • - Announcements
  • - Lunch Orders
  • ________________________
  • Mr. Yetz's class has a difficult time transitioning to specials. Unsafe and disruptive behavior in the hallway and classroom has been a struggle for most of his students at one time or another.
  • Mr. Yetz created a social story on StoryboardThat. He reads the story with his class each day as part of the morning routine.
  • Then, the class practices lining up and walking in the hallway. This gives the students a chance to practice what they learned in a different context.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family