Stefanie's Social Story

Stefanie's Social Story
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Класна Стая за Социални Истории

Социални Истории в Класната Стая

От Меган Кайн

Първоначално социалните истории са създадени да подпомагат децата с ASD самостоятелно. Въпреки това, практикуващите са осъзнали ползата от използването на тези истории с деца, които водят социални борби поради различни причини, както индивидуално, така и в цяла групова инструкция.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Social Stories should be personalized to the individual

Текст на Статията

  • Sometimes I feel angry.
  • Sometimes I am frustrated.
  • 1... 2... 3... 4... 5...
  • Sometimes I hit, kick, or push people when I am angry or frustrated.
  • Hitting, kicking and pushing is not safe behavior. Hitting, kicking and pushing can hurt other people. They can get physically hurt and it can hurt their feelings.
  • When I feel angry or frustrated I will walk away from the situation or take five deep breaths.
  • Using my coping strategies will help keep me and my friends safe.
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family