Working Memory

Working Memory
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Пример за Изпълнителна Функция

Управленски Умения

От Меган Кайн

Изпълнителната функция е набор от три когнитивни процеса - Работна памет, Контрол на инхибиторите и Когнитивна гъвкавост - които работят заедно, за да ни позволят да планираме, фокусираме и изпълняваме много задачи за успешното завършване на ежедневните задачи.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Working Memory: Parts of Executive Function

Текст на Статията

  • WORKING MEMORY
  • Working memory is the ability to hold information in the mind and work with it. The ability to remember instructions, create a plan of action, and pay attention, are all dependent upon working memory.
  • move the decimal...
  • 8.8 x 2 = $17.60
  • 8.75 is about 8.8
  • $87.50
  • $17.60
  • How much is the tip?
Създадени са над 20 милиона раскадровки
Storyboard That Family