Social Stories - Moving to a New House

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Social Stories - Moving to a New House
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци за Преходи в Социалните Истории

Социални Истории за Преходи и Неочаквани Събития

от Наташа Лупиани

Хората с разстройство от аутистичния спектър се радват на рутина и структура, но рутината не винаги е възможна. Понякога се случва преход или неочаквано събитие, което променя рутината. Включването на социални истории за обичайни предстоящи преходи и неочаквани събития може да помогне за подготовката на учениците и да намали безпокойството за промяна.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Текст на Статията

  • Johnny currently lives in a townhouse.
  • Soon Johnny and his family will be moving to a new house.
  • This will be Johnny's new bedroom.
  • The new house will have a yard, with swings too!
Над 30 милиона създадени разкадровки