Reminder Boards - Negative/ Positive Phrases

Актуализирано: 7/19/2016
Reminder Boards - Negative/ Positive Phrases
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Positive Behaviors

Диаграми за Напомняне за Поведение за Специално Образование

от Наташа Лупиани

Диаграмата на поведението е широко използван инструмент за насърчаване на положителното поведение чрез напомняния. Превърнете негативното поведение в положително поведение с полезни визуализации!


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Behavior Reminder Boards - Negative Wording to Positive Rephrasing

Текст на Статията

  • No Running
  • NEGATIVE BEHAVIOR
  • Use Walking Feet
  • POSITIVE REPHRASING
  • No Yelling/ Talking
  • Use a Quiet Voice
  • No Calling Out
  • Raise a Quiet Hand
  • Pay Attention!
  • Do Good Listening