Spider Map - Pets

Spider Map - Pets
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Графични Органайзери

Инструменти за Мозъчна Атака: Графични Организатори

от Наташа Лупиани

Мозъчната атака е чудесна техника за решаване на проблем, създаване на нови идеи или събиране на информация чрез дискусия. Използвайте графични организатори на Storyboard That, за да помогнете на вашите ученици да обмислят идеи по много различни начини!


Вдъхновение на Паяковата Карта

Графичен Организатор на Паяк Карта в Класната Стая

от Наташа Лупиани

Картата на паяка е инструмент, който предоставя визуална рамка за използване от учениците. Понякога наричана концептуална карта, картата на паяк има основна идея или тема в центъра или тялото на диаграмата. Всеки детайл или подтема, свързана с основната идея, има свой собствен крак или разклонение, обграждащо основната идея.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Example Spider Map Graphic Organizers | Spider Map Example: Popular Pets

Текст на Статията

  • DOGS
  • CATS
  • RABBITS
  • FISH
  • LIZARDS (REPTILES)
  • PETS
  • HAMSTERS (RODENTS)
  • BIRDS
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family