Social Stories - Power Outage

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Social Stories - Power Outage
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци за Преходи в Социалните Истории

Социални Истории за Преходи и Неочаквани Събития

от Наташа Лупиани

Хората с разстройство от аутистичния спектър се радват на рутина и структура, но рутината не винаги е възможна. Понякога се случва преход или неочаквано събитие, което променя рутината. Включването на социални истории за обичайни предстоящи преходи и неочаквани събития може да помогне за подготовката на учениците и да намали безпокойството за промяна.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Текст на Статията

  • It's kind of scary in the dark.
  • That's not so bad anymore.
  • Woo hoo! The lights are back on!
  • Sometimes there is weather bad enough to make the electricity go out.
  • When that happens, things that use electricity, like the lights, will not work.
  • Your parents can help you light a candle, or give you a flashlight.
  • Soon, the electricity will come back on!
Над 30 милиона създадени разкадровки