Social Stories - Fire Drill

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Social Stories - Fire Drill
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци за Преходи в Социалните Истории

Социални Истории за Преходи и Неочаквани Събития

от Наташа Лупиани

Хората с разстройство от аутистичния спектър се радват на рутина и структура, но рутината не винаги е възможна. Понякога се случва преход или неочаквано събитие, което променя рутината. Включването на социални истории за обичайни предстоящи преходи и неочаквани събития може да помогне за подготовката на учениците и да намали безпокойството за промяна.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Текст на Статията

 • What's that noise?! It's loud!
 • I'm scared!
 • That's the fire alarm. It's just a drill.
 • Nouns!
 • It's ok class, it's a fire drill. Line up single file, and we will walk outside together.
 • That wasn't bad at all!
 • Going outside was actually fun!
 • Sometimes at school there are fire drills. The fire alarm rings, and it is very loud.
 • Your teacher gives you directions and makes sure you are safe.
 • During a fire drill, you will have to wait with your class and teacher outside, until you are told it's ok to go back in.
 • After the fire drill, you go back inside and go back to class.
Над 30 милиона създадени разкадровки