Въпроси относно дистанционното обучение? Натисни тук

Social Stories - Taking Turns
Актуализирано: 2/26/2019
Social Stories - Taking Turns
Този разказвач е създаден с StoryboardThat .com
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Социални Истории за Социални Ситуации

Наташа Лупиани

Хората са социален вид и е невъзможно да се избегнат всички взаимодействия. Включването на примери за разкази от социални истории преди настъпването на събитията може да спомогне за облекчаване на индивидите в взаимодействията, като демонстрира какво може да се случи.
Check out some of our other educational articles!


Описание на Статията

Social Story examples / Social Situation examples | Create social stories to help students who need help navigating social situations

Текст на Статията

  • It's my ball!
  • I want a turn!
  • I have an idea: let's take turns!
  • That's a good idea!
  • That sounds like fun!
  • This is a very nice ball, maybe we can play together?
  • Billy and Tommy are playing outside during recess, and there is only one ball.
  • Billy said they should take turns, and Tommy likes the idea.
  • During Tommy's turn, he suggested they play with the ball together.
Създадени са над 14 милиона разказвачи
Storyboard That Family