Social Stories - Traffic Jam

Създайте Storyboard
Копирайте този Storyboard
Social Stories - Traffic Jam
Storyboard That

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!

Създайте своя собствена Storyboard

Опитайте го безплатно!
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Планове за Уроци за Преходи в Социалните Истории

Социални Истории за Преходи и Неочаквани Събития

от Наташа Лупиани

Хората с разстройство от аутистичния спектър се радват на рутина и структура, но рутината не винаги е възможна. Понякога се случва преход или неочаквано събитие, което променя рутината. Включването на социални истории за обичайни предстоящи преходи и неочаквани събития може да помогне за подготовката на учениците и да намали безпокойството за промяна.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Special Ed Social Stories for Transitions. Create your own social stories!

Текст на Статията

  • We aren't moving.
  • Traffic Jam Ahead
  • We are still not moving.
  • Traffic Jam Ahead
  • Now we are moving!
  • Sometimes there are traffic jams and the car won't be able to move as quickly.
  • This is where patience is important.
  • The traffic could be for different reasons, including construction.
  • Once you are past the reason for the jam, traffic should be move again.
Над 30 милиона създадени разкадровки