NextWidget SWOT

Актуализирано: 12/20/2016
NextWidget SWOT
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:

Как да се Подготвим за Преговори

От Натанаил Оххуйсън

Това е нашето ръководство за водене на преговори със сценарии. Планирайте следващите си преговори с бизнес инструменти като SWOT, Johari Window, BATNA и др. Използването на историческите платформи в подготовката ви е полезно да споделите вашите идеи с колеги и колеги преговарящи.


Вижте някои от другите ни бизнес статии!Описание на Статията

how to negotiate - example SWOT Analysis of the fictional start-up NextWidget

Текст на Статията

 • Strengths
 • Weaknesses
 • • Multi-talented staff • Valuable IP • Low overhead • Well executed agile development
 • Opportunities
 • NextWidget S.W.O.T.
 • • Limited expertise in manufacturing • Low margins • Limited compatibility environment
 • Threats
 • It's great! You should definitely get one!
 • Have you seen the new smart-widgets?
 • I've been thinking of getting one. Do you like yours?
 • Welcome to the 1st Annual Smart-Widget Conference!
 • • Demand projected to increase over the next 5 years • Could integrate well with major SaaS ecosystems • First mover in smart-widget market
 • • Field is open to competition • Compatibility environment could disappear