Beagle Route

Актуализирано: 3/28/2019
Beagle Route
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Animal Adaptations Lesson Plan

Адаптиране към Животните

Планове за Уроци от Оливър Смит

В света има милиони различни видове живи организми. През дълги периоди от време живите същества се развиват, приспособявайки се да оцелеят в различни условия. Ако организмът има благоприятна адаптация, по-вероятно е те да оцелеят, да се размножават и да предадат генетичната информация за тази адаптация на следващото поколение. Тази идея, известна сега като теория на еволюцията чрез естествен подбор, е определена от британския учен Чарлз Дарвин.


Приспособления

Описание на Статията

Charles Darwin on the HMS Beagle. Have students map the route of the HMS Beagle or use this storyboard while teaching evolution and adaptation!

Текст на Статията

  • Route of the HMS Beagle