Discussion Storyboard - Experimental Design

Актуализирано: 3/5/2019
Discussion Storyboard - Experimental Design
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Experiments Lesson Plans

Експериментален Дизайн

От Оливър Смит

Преподаването на експериментален дизайн и оставянето на учениците да разработят свои въпроси и хипотези отнема време. Тези материали са създадени, за да позволят на учителите да се съсредоточат върху подобряването на ключовите идеи в експерименталния дизайн. Позволяването на студентите да задават свои въпроси, да напишат собствени хипотези и да планират и провеждат собствени проучвания е ценен опит за тях. Това ще доведе до това студентите да имат повече собственост върху работата си.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Discussion Storyboard about variables in experiments

Текст на Статията

  • Who do you think is correct?
  • It is important to keep the amount of water the same for each plant so it is a fair test.
  • It is important to keep both the plants in the dark so we can see how the darkness affects the growth.
  • It is important not to water the plant so the water doesn't affect the amount it grows.
  • We should use two different types of plants.
  • The students are designing experiment to see how light affects how much the plant growth.
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis