Experimental Design

Актуализирано: 3/5/2019
Experimental Design
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Experiments Lesson Plans

Експериментален Дизайн

От Оливър Смит

Преподаването на експериментален дизайн и оставянето на учениците да разработят свои въпроси и хипотези отнема време. Тези материали са създадени, за да позволят на учителите да се съсредоточат върху подобряването на ключовите идеи в експерименталния дизайн. Позволяването на студентите да задават свои въпроси, да напишат собствени хипотези и да планират и провеждат собствени проучвания е ценен опит за тях. Това ще доведе до това студентите да имат повече собственост върху работата си.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Scientific design lesson plans. Teach students the steps of the scientific method while encouraging them to design their own experiments!

Текст на Статията

  • Question
  • Hypothesis
  • Prediction
  • Variables
  • Controls
  • Materials
  • Plan