Keep Ponds Clean or Fish Get Sick

Актуализирано: 4/3/2019
Keep Ponds Clean or Fish Get Sick
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Classification Lesson Plans

Класификация и Таксономичен Ранг

Планове за Уроци от Оливър Смит

Учените са открили над милион различни видове живи същества на Земята, но според тях може да има общо девет милиона. Това означава, че има още милиони видове, които предстои да бъдат открити. По целия свят, дори и в най-трудните и екстремни среди, намираме живот. Животът на Земята е изключително разнообразен - от плесен, растяща върху храната ви, до хора, до гъби в гората. Учените са измислили начин за класифициране на тези организми, не само да ги организират, но и да подчертаят приликите и разликите.


Класификация

Описание на Статията

Mnemonic Device for Classification - Keep Ponds Clean or Fish Get Sick

Текст на Статията

  • Keep Ponds Clean Or Fish Get Sick
  • Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus, Species