Velocity and Acceleration

Актуализирано: 9/29/2017
Velocity and Acceleration
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Motion Lesson Plans

Движение

От Оливър Смит

Движението се изучава от учените от хилядолетия. Използването на визуални помагала за въвеждане на тези понятия улеснява студентите да придобият солидно разбиране и основа в кинематиката, която може да им помогне в редица други дейности и индустрии!


Движение

Описание на Статията

Velocity and Acceleration Visualization

Текст на Статията

 • ACCELERATION AND VELOCITY IN THE SAME DIRECTION
 • Velocity Vector
 • Acceleration Vector
 • Not to scale.
 • ZERO ACCELERATION
 • Velocity Vector Velocity Vector
 • Acceleration Vector Acceleration Vector
 • Not to scale.
 • STOP
 • STOP
 • ACCELERATION AND VELOCITY IN OPPOSITE DIRECTIONS
 • Velocity Vector Velocity Vector
 • Acceleration Vector Acceleration Vector
 • Not to scale.
 • STOP
 • STOP