The Crucible Vocabulary Spider Map

The Crucible Vocabulary Spider Map
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Вдъхновение на Паяковата Карта

Графичен Организатор на Паяк Карта в Класната Стая

от Наташа Лупиани

Картата на паяка е инструмент, който предоставя визуална рамка за използване от учениците. Понякога наричана концептуална карта, картата на паяк има основна идея или тема в центъра или тялото на диаграмата. Всеки детайл или подтема, свързана с основната идея, има свой собствен крак или разклонение, обграждащо основната идея.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

The Crucible by Arthur Miller - visual vocabulary spider map

Текст на Статията

 • HEATHEN
 • That heathen devil worshiper is outside.
 • HYSTERICAL
 • My brother gets hysterical when he sees a mouse.
 • Aaahhhhhh!
 • PRODIGIOUS
 • I heard the carnival was of prodigious size!
 • adj. not belonging to a widely held religion
 • adj. deriving from, or affected by, uncontrolled, extreme emotion
 • adj. impressively great in extent, size, or degree; abnormal
 • PERSECUTE
 • During WWII the Jews suffered persecution by the Nazis.
 • VOCABULARY IN THE CRUCIBLE
 • PURGE
 • v. to subject to hostility and ill-treatment
 • v. to rid of an unwanted feeling, memory, condition, or element
 • I wish I could purge your death from my memory.
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family