TPCASTT Template

TPCASTT Template
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
TPCASTT Акроним за Литературен Анализ

TPCASTT Анализ на Поезията

Урочни Планове от Ребека Рей

Обучението на учениците да разглеждат стихотворение, като имат предвид реда на действие, им дава рамка, за да започнат своя анализ. TPCASTT означава заглавие, парафраза, конотация, отношение/тон, смяна, заглавие, тема. Този метод е чудесен, за да започнете учениците да четат и правят заключения с малко помощ от преподавателя. Използвайте някои или всички дейности в това ръководство за преподаване, за да накарате учениците си да се вълнуват от поезията!
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

TPCASTT Template | Teach poetry analysis with storyboards! Use this TPCASTT template to get your students started.

Текст на Статията

  • T - TITLE
  • P - PARAPHRASE
  • C - CONNOTATION
  • A - ATTITUDE / TONE
  • S - SHIFT
  • T - TITLE
  • T - THEME
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family