Literary Element Spider Map Template

Актуализирано: 7/17/2019
Literary Element Spider Map Template
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Onomatopoeia

Видове Фигуративни Езици

Урочни Планове от Кристи Литълхол

Фигуративният език се използва както в литературата, така и в поезията, за да се създадат слоеве от смисъл, които читателят получава чрез сетивата, символизма и звуковите устройства. Фигуративният език привлича читателя по-дълбоко в темата на произведението, без авторът да трябва изрично да очертае темата за читателя. Това е начин за читателя да влезе в думите с умовете и емоциите си, а не просто да разбере една история или стихотворение. Фигуративният език насърчава читателя да прави връзки с героите, сюжета и по-дълбокото послание на произведение, което създава по-незабравимо изживяване за читателя.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Literary Element Spider Map Template - Identify and depict literary elements from the text. Include a description of its significance.

Текст на Статията

 • LITERARY ELEMENT
 • LITERARY ELEMENT
 • LITERARY ELEMENT
 • DESCRIPTION OF USE AND IMPORTANCE IN TEXT
 • DESCRIPTION OF USE AND IMPORTANCE IN TEXT
 • DESCRIPTION OF USE AND IMPORTANCE IN TEXT
 • LITERARY ELEMENT
 • LITERARY ELEMENTS
 • LITERARY ELEMENT
 • DESCRIPTION OF USE AND IMPORTANCE IN TEXT
 • DESCRIPTION OF USE AND IMPORTANCE IN TEXT