Parallel Stories Template 2

Актуализирано: 7/18/2019
Parallel Stories Template 2
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
The Prince and the Pauper Lesson Plans

Паралелен Парцел и Нелинейно Описание

От Бриджит Баудинет

Терминът паралелни истории , наричани също паралелни разкази или паралелни сюжети, означава структура на историята, в която авторът включва две или повече отделни разкази, свързани с общ характер, събитие или тема. Паралелните истории обогатяват едно произведение и са били използвани от драматурзи и писатели от векове. Тъй като формата на съвременната грамотност продължава да се променя, обаче, авторите все повече експериментират с наративна форма и глас. Това доведе до скорошно нарастване на романите, използвайки множество гледни точки и паралелни истории.


Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Parallel Plots Template | Teach Parallel Stories with comics! Update the text as needed. Convert to a template to an assignment for your students.

Текст на Статията

  • BEGINNING
  • PLOT A
  • BEGINNING
  • PLOT B
  • MIDDLE
  • MIDDLE
  • END