Traits Character Analysis Template

Traits Character Analysis Template
Можете да намерите този сценарий в следните статии и ресурси:
Карта на Знаците на Златокоска

Анализ на Знаците

От Кристен Туими

Анализът на знаците е важен за разпознаването на дълбочината и въздействието на героите върху историята. Обикновено анализите на характера са по-задълбочено задание или кратко есе, което изисква ученикът да мисли критично за един или повече знака и да направи заключения от внимателното прочитане на текста. То помага да се намерят начини визуално да се организират различните части от анализа на персонажите със сценарии, графични организатори или работни листове за анализ на характера.
Вижте някои от другите ни образователни статии!


Описание на Статията

Character Traits | Character Analysis Essay

Текст на Статията

  • What physical traits do they have?
  • How do they behave?
  • How do they speak?
  • The Traits
Над 25 милиона създадени разкадровки
Storyboard That Family