Vyhledávání
 • Vyhledávání
 • Moje Příběhy
https://www.storyboardthat.com/cs/create/gramatické-plakáty

Přizpůsobte si Šablony Gramatických Plakátů


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte plakát na svůj účet a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!


Co jsou to Gramatické plakáty?

Tento plakát je vizuální pomůcka používaná ve třídách , která vaší třídě pomůže pochopit základní pojmy z anglického jazyka. Tyto plakáty se obvykle zaměřují na základní prvky jazyka, jako jsou podstatná jména, slovesa, přídavná jména, příslovce a další různé části řeči. Slouží jako cenné zdroje jak pro učitele, tak pro středoškoláky, poskytují jasné a poutavé vysvětlení různých gramatických pravidel a struktur. Tím, že tyto plakáty prezentují pravidla anglického jazyka vizuálně přitažlivým způsobem, přispívají k efektivnější a interaktivnější výuce anglického jazyka.

Proč učitelé milují gramatické plakáty?

Učitelé milují gramatické plakáty z mnoha důvodů, což z nich dělá neocenitelný zdroj ve vzdělávacím prostředí. Tyto živé a informativní vizuální pomůcky se staly základem ve třídách pro následující výhody:

 • Vizuální srozumitelnost: Vizuální pomůcka pravidel anglické gramatiky zjednodušuje složitá gramatická pravidla do vizuálně stravitelných formátů, což zajišťuje, že studenti mohou snadno pochopit základní pojmy, jako je struktura vět, slovesné časy nebo interpunkce.

 • Angažovanost: Barevný a dobře navržený anglický plakát upoutá pozornost vaší třídy, takže učení gramatiky je zábavnější a interaktivnější.

 • Pomůcka pro paměť: Vizuální pomůcky, jako například plakát s gramatickými pravidly, jsou známé tím, že zlepšují uchování paměti. Živé obrázky a stručné vysvětlení pomáhají studentům efektivněji nezapomínat na gramatická pravidla a pojmy.

 • Referenční nástroje: Plakát slouží jako praktické referenční nástroje. Když se studenti setkají s otázkami nebo běžnými chybami, mohou se obrátit na tyto vizuální pomůcky pro rychlé objasnění.

 • Komplexní pokrytí: Ať už se jedná o slovní druhy, běžné chyby nebo složitá jazyková pravidla, gramatický plakát často pokrývá širokou škálu témat, což z nich činí všestranné výukové zdroje.

 • Konzistentní učení: Plakát gramatiky zajišťuje, že všichni studenti obdrží konzistentní informace. Tato konzistence je zvláště cenná, když více pedagogů vyučuje stejnou třídu nebo kurz.

 • Vylepšené dovednosti psaní: Jak si studenti osvojují jazyková pravidla pomocí vizuální pomůcky, jejich dovednosti psaní se zlepšují. Zdokonalí se v sestavování gramaticky správných vět a esejí.

Gramatické plakáty jsou oblíbeným výukovým nástrojem, protože zjednodušují složité koncepty, zapojují studenty, pomáhají uchovat si paměť a poskytují dostupné a komplexní zdroje. Umožňují pedagogům poskytovat efektivní výuku, což vede ke zlepšení písemných a komunikačních dovedností mezi studenty.

Tipy, jak efektivně používat gramatické plakáty ve vaší třídě

Efektivní používání gramatických plakátů pro děti ve vaší třídě může výrazně zlepšit vaši výuku a pomoci vaší třídě pochopit základní jazykové pojmy. Zde je několik praktických strategií a aktivit, jak co nejlépe využít gramatické plakáty pro použití v jedné třídě:

 • Strategické umístění: Vyberte si prominentní místa ve třídě, jako jsou přední stěny nebo blízko tabule, pro zavěšení a vystavení plakátu. Ujistěte se, že jsou na úrovni vašich očí, aby byl zajištěn snadný přístup.

 • Tématický plakát: Přizpůsobte si svůj výběr plakátu tak, aby odpovídal aktuálnímu učebnímu plánu nebo tématům. Pokud například vyučujete narativní psaní, vystavte plakát, který se zaměřuje na gramatické prvky související s psaním, jako jsou slovesa, použití přídavných jmen nebo spojky.

 • Interaktivní kvízy: Začleňte do svých lekcí plakát s gramatickým kvízem. To může sloužit jako interaktivní nástroje pro testování znalostí studentů. Vytvořte kvízové ​​otázky související s obsahem plakátu a nechte studenty, aby na ně odpovídali jako třída nebo samostatně.

 • Tvorba plakátů anglické gramatiky: Povzbuďte svou třídu, aby se zapojila do procesu učení tím, že si vytvoří vlastní plakát. Tato aktivita nejen posiluje jejich porozumění, ale také podporuje kreativitu. Studenti mohou vytvořit plakát o konkrétních jazykových pravidlech s příklady a definicemi. Například plakát podstatného jména může obsahovat příklady hromadných podstatných jmen, přivlastňovacích podstatných jmen nebo rozdíl mezi obecným a vlastním podstatným jménem.

 • Vývěska na nástěnce: Věnujte nástěnku k předvádění studentských prací. Pravidelně jej aktualizujte o různá témata nebo koncepty. Tento neustále se měnící displej udrží prostředí učebny svěží a poutavé.

 • Pravidelné kontroly: Pravidelně kontrolujte anglický plakát se svou třídou. Pokládejte otázky týkající se různých částí obsahu, abyste posílili jejich porozumění. Toto aktivní zapojení pomáhá upevnit znalosti prezentované na plakátu.

 • Plakát s běžnými gramatickými chybami: Využijte plakát s častými chybami ve vaší třídě, abyste upozornili na časté chyby, kterých se studenti dopouštějí. Tento plakát může sloužit jako rychlý referenční průvodce, který pomůže studentům od základních po střední školy identifikovat běžné úskalí při psaní a vyhnout se jim. Pravidelná kontrola tohoto plakátu může výrazně zlepšit přesnost psaní studentů.

 • Peer Teaching: Zadejte studentům úkol vysvětlit konkrétní koncept pomocí gramatické šablony jako reference. Tento přístup vzájemné výuky nejen posiluje jejich vlastní porozumění, ale také podporuje společné učení.

Vylepšete svou výuku ve třídě pomocí naší rozmanité řady zdrojů. Kromě gramatiky nabízíme šablony plakátů se slovní zásobou pro posílení slovních dovedností, všestranné plakáty s kotvícími tabulkami pro různé předměty a materiály pro zkoumání konotace vs denotace pro prohloubení porozumění jazyku. Tyto cenné zdroje mohou pozvednout vaše výukové strategie a efektivně zapojit vaši třídu.


Jak Vyrobit Gramatický Plakát

1

Vyberte Jednu z Předpřipravených Šablon

Na výběr máme spoustu úžasných šablon. Pro inspiraci se podívejte na náš barevný příklad!

2

Klikněte na "Kopírovat šablonu"

Jakmile to uděláte, budete přesměrováni na tvůrce scénáře.

3

Pojmenujte Svůj Plakát!

Nezapomeňte to nazvat nějak související s tématem, abyste to v budoucnu snadno našli.

4

Upravte Svůj Plakát

Zde zahrnete detaily, text, obrázky a provedete jakékoli estetické změny, které byste chtěli. Možnosti jsou nekonečné!

5

Klikněte na "Uložit a ukončit"

Až budete s plakátem hotovi, kliknutím na toto tlačítko v pravém dolním rohu opustíte scénář.

6

Další Kroky

Odtud můžete tisknout, stahovat jako PDF, připojovat k úkolu a používat digitálně a mnoho dalšího!Šťastné vytváření!


Často kladené otázky o gramatických plakátech

Co jsou plakáty s pravidly anglické gramatiky?

Plakáty s pravidly anglické gramatiky jsou vizuální vzdělávací nástroje, které poskytují jasné a stručné vysvětlení klíčových gramatických pojmů. Tyto plakáty pomáhají studentům pochopit a zapamatovat si pravidla anglické gramatiky, díky čemuž je učení poutavější a přístupnější.

Jaká je role gramatického plakátu ve výuce anglického jazyka?

Gramatické plakáty hrají klíčovou roli ve výuce anglického jazyka tím, že poskytují vizuální podporu gramatických pravidel. Posilují lekce, objasňují složité pojmy a podporují samostatné učení. Plakáty s gramatikou jsou cennými nástroji pro učitele i studenty.

Kde najdu plakát anglické gramatiky pro použití ve třídě?

Ve Storyboard That nabízíme řadu hotových plakátů a šablon, které můžete použít nebo upravit tak, aby vyhovovaly potřebám vaší třídy.

View all of our Poster Templates!
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/gramatické-plakáty
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA