Vyhledávání
 • Vyhledávání
 • Moje Příběhy
https://www.storyboardthat.com/cs/create/vývojový-diagram-infographic-šablony

Přizpůsobte Šablony Vývojových Diagramů


Pokud to přiřadíte svým studentům, zkopírujte plakát na svůj účet a uložte. Při vytváření úkolu jej jednoduše vyberte jako šablonu!Vývojový Diagram Infographic Šablony | Vývojové Diagramy

Vývojový diagram infografiky

Infografické šablony vývojového diagramu vám umožňují vytvářet nápadné vizuály, které zprostředkují sled činností nebo kroků v procesu. Studenti si mohou sami vytvářet vývojové diagramy, aby ukázali své porozumění tématu a souvisejícím krokům. Případně mohou učitelé pro své studenty vytvořit vývojové diagramy, které jim pomohou porozumět řadě kroků potřebných pro danou aktivitu. Tyto časově úsporné vizuální pomůcky poskytují efektivní a jasnou komunikaci jak pro studenty, tak pro učitele!


Nápady pro vývojový diagram infografiky

 • Ukažte kroky k vyřešení problému.
 • Ukažte kroky, jak dělat zdravá rozhodnutí.
 • Ukažte proces související s konkrétním tématem, jako je vědecká metoda ve třídě vědy!

Instrukce

 1. Vyberte si z výše uvedených šablon
 2. Chcete-li upravit a zkopírovat do svého účtu, klikněte na „Г.
 3. Upravte barvy, text a grafiku podle potřeby nebo je přiřaďte svým studentům tak, jak jsou
 4. Vytiskněte nebo stáhněte si hotový projekt


Šablony vývojových diagramů

Šablony vývojových diagramů představují snadný způsob, jak sdělit své sdělení poutavým a vizuálně přitažlivým způsobem. Pomocí několika kliknutí myší můžete vytvořit úžasné vizuální prvky, které upoutají pozornost vašeho publika. Jsou ideální pro použití ve třídách, obchodních prezentacích a podobně!

Sdílejte to se svými studenty a povzbuďte je, aby si vytvořili vlastní vývojový diagram infografiky! S našimi snadno použitelnými nástroji mohou snadno a rychle vytvářet úžasné vizuály. Připravte se na kreativní myšlení a učení se svými studenty, kteří se zhostí tohoto vzrušujícího úkolu.

Vývojové diagramy jsou vynikajícím způsobem, jak stručně vysvětlit proces. Díky šablonám vývojových diagramů infografiky vaši studenti jistě získají informace, které potřebují, rychle a snadno.


Co je to vývojový diagram?

Vývojový diagram je diagram znázorňující kroky v procesu nebo sekvenci událostí. Skládá se z tvarů a šipek spojujících každý krok, aby ilustroval, jak jedna věc vede k druhé. Vývojové diagramy se používají k vysvětlení procesů, což usnadňuje jejich vizuální pochopení. Mohou také dokumentovat postupy, plánovat projekty a analyzovat data. Poskytují stručný popis určitého předmětu a nastiňují hlavní informace „potřebu vědět“.


Co je to šablona infografiky vývojového diagramu?

Šablony vývojových diagramů procesů jsou šablony navržené k rychlému vytvoření vizuálně přitažlivých vývojových diagramů. Pomáhají vám ušetřit čas tím, že poskytují základní strukturu a textová pole a zjednodušují proces vývojového diagramu. Vyplňte prázdná místa svým vlastním obsahem a během okamžiku budete mít poutavou vizuální reprezentaci svého sdělení nebo konceptu!

Šablona infografiky vývojového diagramu shrnuje proces nebo sekvenci událostí. Mohou být použity v prezentacích, instruktážních materiálech a dalších, aby se zajistilo, že vaše publikum procesu rozumí. S těmito šablonami budou vaši studenti schopni rychle vytvořit poutavý a informativní vývojový diagram, který efektivně a poutavě zprostředkuje informace, které potřebují.


Výhody používání vývojových diagramů?

Vývojové diagramy jsou skvělým způsobem, jak sdělovat informace vizuálně přitažlivým a organizovaným způsobem. Mohou být použity k vysvětlení kroků spojených s dokončením úkolu, nastínění procesů a dokumentačních postupů. Vývojové diagramy jsou také užitečnými nástroji pro analýzu dat a plánování projektů. Začleněním vývojových diagramů do vaší třídy můžete svým studentům pomoci lépe porozumět procesům a rozvíjet dovednosti kritického myšlení.

Výhody vývojových diagramů

 • Jasné a srozumitelné vizuální prvky
 • Pomáhá studentům lépe porozumět procesům
 • Vizuální reprezentace informací
 • Užitečné pro analýzu dat a plánování projektů
 • Zlepšuje schopnosti kritického myšlení

Proč používat vývojový diagram?

Vývojové diagramy lze použít k dokumentaci postupů, plánování projektů a analýze dat. Použití šablony vývojového diagramu je snadný a efektivní způsob, jak vytvářet vizuály, které mohou lépe pomoci vašim studentům pochopit proces nebo koncept. Skvělé je také rozdělit složitá témata do jednoduchých kroků. Pomocí šablony vývojového diagramu můžete rychle a snadno vytvářet úžasné vizuály, které upoutají pozornost publika.

Seznam případů použití vývojového diagramu

 • Vysvětlete proces nebo koncept vizuálně poutavým způsobem
 • Znázorněte sled událostí pro aktivitu
 • Analyzujte data nebo identifikujte vztahy mezi nápady
 • Dokumentujte postupy a procesy
 • Plánujte projekty nebo úkoly
 • Ukažte vztah mezi různými částmi systému
 • Pomozte studentům pochopit složité pojmy

Proč používat šablonu infografiky vývojového diagramu?

Šablona infografiky vývojového diagramu vám může pomoci ušetřit čas a vytvořit vizuálně přitažlivé vizuály pro vaše studenty. Snadno se používá a poskytuje všechny funkce, které potřebujete k rychlému vytvoření poutavého vývojového diagramu.

Zde je seznam výhod používání šablony infografiky vývojového diagramu:

 • Snadno vyplňte prázdná místa vlastním obsahem
 • Rychle vytvářejte vizuálně přitažlivé vývojové diagramy
 • Není třeba trávit hodiny nad designem
 • Nepotřebujete žádné speciální počítačové znalosti
 • Vše je na jednom místě
 • Šetří čas, takže studenti mohou plně porozumět konceptům lekcí

Jak vytvořit vývojový diagram pomocí Storyboard That?

Chcete-li začít, jednoduše vyberte šablonu, kterou chcete použít, vyplňte prázdná místa svým vlastním obsahem a poté si ji přizpůsobte, jak chcete. Můžete měnit barvy, přidávat obrázky a přesouvat komponenty. Jakmile dokončíte přizpůsobení vývojového diagramu, klikněte na tlačítko „Vytvořit“ a během okamžiku vygenerujte profesionálně vypadající infografiku vývojového diagramu. Náš software se snadno používá a poskytuje všechny funkce, které potřebujete k rychlému vytvoření poutavých vizuálů.

Jak lze vývojové diagramy využít ke zlepšení porozumění práci studentů ve třídě?

Použití vývojových diagramů k vysvětlení konceptu nebo procesu může být účinným způsobem, jak zlepšit porozumění studentům práci ve třídě. Studenti mohou lépe porozumět a zapamatovat si informace rozčleněním složitých témat do jednoduchých kroků. Vývojové diagramy mohou také poskytnout užitečné vizuální prvky pro analýzu dat nebo nastínění procesů. Jsou to cenné nástroje, které pomáhají studentům rozvíjet dovednosti kritického myšlení a rozvíjet lepší porozumění učebním materiálům.

Pomocí šablon vývojových diagramů k vytváření vizuálů mohou vaši studenti rychle porozumět informacím. Tyto šablony poskytují snadný způsob, jak komunikovat složitá témata organizovaným a vizuálně přitažlivým způsobem. S jejich pomocí vaši studenti jistě dostanou informace, které potřebují, rychle a snadno.

Jak vybrat správnou šablonu?

Při výběru správné šablony vývojového diagramu musíte vzít v úvahu své publikum a typ informací, které chcete sdělit. Přemýšlejte o barvách, tvarech a stylech písma, které nejlépe vyjadřují vaše sdělení. Přemýšlejte také o tom, kolik kroků nebo prvků musíte zahrnout, abyste dostatečně vysvětlili svůj koncept nebo proces. Jakmile zvážíte tyto faktory, můžete snadno najít vhodnou šablonu, která bude vyhovovat vašim potřebám.

Tipy pro vytvoření efektivní infografiky vývojového diagramu

Vytvoření působivé infografiky vývojového diagramu vyžaduje myšlení a plánování. Zde je několik návrhových tipů, které vám pomohou vytvořit nejlepší vizuály pro vašeho studenta:

 • Vyberte si správnou šablonu pro svůj koncept nebo proces
 • Ujistěte se, že každý krok je jasně označen a snadno sledovatelný
 • Použijte barvy, obrázky a tvary, abyste své vizuály zaujali
 • Udržujte design jednoduchý a snadno pochopitelný
 • Pomocí šipek znázorněte tok informací
 • Otestujte svůj vývojový diagram s několika studenty, abyste se ujistili, že je snadno srozumitelný
 • Vytiskněte si kopii před publikováním a ujistěte se, že v korektuře nejsou žádné gramatické chyby a žádné chyby ve formátu

Příklady vývojových diagramů infografiky ze skutečného světa

Infografiku vývojového diagramu lze použít různými způsoby. Zde je několik příkladů ze skutečného světa, jak je lze efektivně využít:

 • Vysvětlit složité procesy jako je finanční plánování nebo vývoj softwaru
 • Pro ilustraci rozhodovacích procesů
 • Analyzovat data a výsledky
 • Ukázat vztahy příčiny a následku mezi různými proměnnými
 • Vysvětlit kroky vědeckého experimentu
 • Pro ilustraci, jak dokončit úkoly, jako je skládání nábytku nebo vaření jídla
 • Vývojový diagram, jak udělat chutnou snídani
 • Jak vyvinout mobilní aplikaci
 • Vývojový diagram rozhodovacího procesu
 • Infografika, jak sestavit kolo

Jak vytvořit vývojový diagram pro konkrétní školní projekt

Vytvoření vývojového diagramu pro konkrétní školní projekt zajišťuje, že studenti celému procesu porozumí. Zde je několik tipů pro vytvoření efektivního vývojového diagramu:

 • Rozdělte projekt na malé, zvládnutelné kroky
 • Identifikujte všechny součásti, které se podílejí na dokončení projektu
 • Ujistěte se, že každý krok je jasně označen a snadno sledovatelný
 • Vytvářejte vizuály, které přitahují pozornost a jsou zajímavé
 • Pomocí šipek znázorněte tok informací
 • Při korektuře se ujistěte, že nejsou žádné pravopisné nebo gramatické chyby

Příklady toho, jak lze vývojové diagramy použít v různých předmětech

Vývojové diagramy lze použít v řadě různých předmětů. Zde je několik příkladů, jak je lze použít v různých aspektech vzdělávání:

 • Matematika – ukázat postup řešení rovnic
 • Věda – ukázat kroky pro provedení experimentu
 • Historie – pro ilustraci událostí, které vedly k významné historické události
 • Geografie – zobrazení procesu mapování trasy
 • Ekonomie – pro ilustraci principů nabídky a poptávky
 • Jazykové umění – zobrazí kroky pro psaní práce

Použití vývojového diagramu pomáhá studentům vizualizovat a pochopit složitější koncepty a rychle a snadno je zpracovat. Infografiku vývojového diagramu lze použít pro řadu různých předmětů, od matematiky po přírodní vědy, historii po zeměpis a ekonomii po jazykové umění. Rozdělením projektu na zvládnutelné kroky a vytvořením vizuálů, které přitahují pozornost a jsou zajímavé, můžete zajistit, že vaši studenti celému procesu porozumí.

Výhody používání vývojových diagramů ve škole

Použití vývojových diagramů ve třídě může studentům pomoci vizuálně porozumět složitým konceptům. Může jim to také umožnit procvičit dovednosti při řešení problémů a rozhodování. Vývojové diagramy lze použít k zobrazení vztahů příčiny a následku mezi různými proměnnými a také toho, jak mohou jiná rozhodnutí vést k různým výsledkům. Pokud studentům poskytnete vizuální nástroj, který jim pomůže v procesu učení, může to usnadnit pochopení obtížných pojmů.

Závěrem lze říci, že vývojové diagramy mohou být efektivním a poutavým způsobem, jak studentům pomoci porozumět složitým tématům. Rozdělení projektu na zvládnutelné kroky pomocí atraktivních barev a obrázků, stejně jako šipek, které ukazují tok informací, pomáhá studentům lépe si věci představit. Kromě toho může používání vývojových diagramů ve třídě studentům pomoci procvičit si dovednosti při řešení problémů a rozhodování. S těmito tipy a příklady na paměti budete moci vytvořit působivý vývojový diagram, který zaujme mysl vašich studentů.

Jak používat Flowchart Maker na Storyboard That

Vytvoření vývojového diagramu pomocí Storyboard That je snadné! Postupujte podle těchto jednoduchých kroků:

 • Vyberte šablonu vývojového diagramu
 • Přidejte text a vizuální vysvětlení každého kroku
 • Pomocí šipek znázorněte tok informací
 • Změňte barvy, písma a obrázky, aby byl váš vývojový diagram zajímavější
 • Prohlédněte si vývojový diagram, abyste se ujistili, že vypadá dobře
 • Sdílejte svůj vývojový diagram s ostatními prostřednictvím různých platforem, jako jsou sociální média

Můžete také použít online editor Storyboard That k vytvoření vlastní infografiky nebo vizuálů, které vyhovují vašim konkrétním potřebám. Díky snadnému uživatelskému rozhraní přetažením budete moci rychle a snadno vytvořit poutavou vizuální pomůcku, která vašim studentům pomůže pochopit složitá témata.

Proč zvolit Storyboard That?

Vytvoření infographic vývojového diagramu může být náročné, ale Storyboard That to usnadňuje. S naším editorem drag-and-drop nepotřebujete žádné designérské dovednosti k vytvoření krásných vizuálů. Naše uživatelsky přívětivá platforma zahrnuje řadu šablon, které jsou ideální pro vytváření vizuálů pro vysvětlení konceptů a procesů. Každou šablonu můžete rychle přizpůsobit pomocí barev, tvarů a textu a vytvořit vizuály, které zaujmou vaše studenty. Navíc můžete hotový produkt brzy sdílet se svou třídou nebo jej zveřejnit online, aby si jej mohli prohlédnout ostatní.

Se šablonami vývojového diagramu Storyboard That máte vše, co potřebujete, abyste mohli začít. Začněte je používat ještě dnes a zjistěte, jak mohou pomoci vašim studentům pochopit a zapamatovat si informace.

Máme také řadu dalších šablon, které můžete použít, například:


Další funkce Storyboard That

Nejen, že dodáváme řadu šablon vývojových diagramů, ale máme také širokou škálu funkcí, jako jsou:

 • Knihovna plná postav a scén pro vytvoření jakéhokoli vizuálu, jaký si dokážete představit
 • Snadno použitelný editor přetahování s vestavěnou funkcí vyhledávání pro rychlé vyhledání obrázků
 • Šablony pro vytváření prezentací, brožur, letáků a mnoho dalšího
 • Možnost sdílet vizuály se spolužáky, kolegy nebo přáteli
 • Možnost vytisknout vizuály pro snadný přístup a kontrolu


Šťastné vytváření!


Často kladené otázky o šablonách infografiky vývojových diagramů

Proč používat vývojový diagram infografiky?

Infografika pomáhá vizuálně vysvětlit složitá témata v jednoduchém a snadno srozumitelném formátu. Usnadňují studentům pochopení a dodržování pokynů tím, že jim poskytují organizovaný soubor kroků, které lze snadno dodržovat.

Je snadné vytvořit vývojový diagram ze šablon vývojového diagramu?

Při použití šablon vývojových diagramů Storyboard That je snadné navrhnout vývojový diagram, který je vizuálně přitažlivý a efektivní. Stačí vybrat šablonu, zkopírovat ji do svého účtu a podle potřeby přidat grafiku nebo text! Šablony poskytují prázdné plátno, abyste mohli vytvořit a přizpůsobit poutavý vizuální nástroj pro vaše studenty.

Jaké další způsoby mohu použít šablony infografiky vývojového diagramu?

Infografiku vývojového diagramu lze také použít k vysvětlení pokynů, procesů nebo rozhodnutí na pracovišti. Jsou užitečné při vytváření školicích materiálů, sledování pokroku a stanovování cílů. Díky ilustraci řady kroků pomocí vizuálů a textu mohou manažeři snadno předávat informace svému týmu.

Jaké další funkce Storyboard That nabízí?

Kromě našich šablon vývojových diagramů nabízíme také knihovnu postav a scén pro vytváření prezentací, brožury, letáky a scénáře. Své vizuály můžete rychle sdílet se spolužáky nebo kolegy, vytisknout je pro snadný přístup nebo si je prohlédnout a najít tisíce zdrojů, ze kterých můžete pracovat.

Nabízí Storyboard That podporu, pokud potřebuji pomoc?

Ano! Nabízíme zákaznický servis a technickou podporu, abychom zajistili, že budete mít s naší platformou ty nejlepší zkušenosti. Můžete navštívit stránku Kontaktujte nás, kde najdete odpovědi na často kladené otázky, nebo nás můžete přímo kontaktovat s žádostí o pomoc, kterou budete potřebovat.

Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/create/vývojový-diagram-infographic-šablony
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA