Další Obrázek
Encyklopedie
https://www.storyboardthat.com/cs/lesson-plans/the-raven-edgar-allan-poe/literární-prvky
ZAČNĚTE SVOU 14DENNÍ ZKUŠEBNÍ ZKOUŠKU ZDARMA HNED!
ZAČNĚTE SVOU 14DENNÍ ZKUŠEBNÍ ZKOUŠKU ZDARMA HNED!

Přehled Aktivity


Při výuce poezie je často užitečné obnovit nebo představit studentům technická slova. Termíny jako „metafora“, „podobnost“, „stanza“, „aliterace“, „personifikace“, „schéma rýmu“ a „onomatopoeia“ jsou několik důležitých pojmů.

Poté, co jste si přečetli báseň, požádejte své studenty, aby provedli lov na lovce pomocí tvůrce scénáře. Dejte jim seznam znovu a nechte si vytvořit scénář, který zobrazuje a vysvětluje použití každého literárního prvku v básni! Budou mít absolutní výbuch a vydělávají na zvládnutí slov, když jsou dokončeny. Podívejte se na příklad scénáře výše!

Šest literárních prvků, které Poe používá v Raven


POPIS PŘÍKLAD
Aliterace Opakování souhlásek zní na začátku slov ve větě nebo řádku "Zatímco jsem přemýšlel o slabosti a únavě "
Přirovnání Porovnání pomocí „like“ nebo „as“ "Najednou se ozvalo klepání, jako by někdo jemně klepal"
Metafora Implicitní srovnání dvou věcí "A každý oddělený umírající žáb předvedl svého ducha na podlaze"
Zosobnění Poskytování vlastností podobných člověku nehumánním objektům nebo abstraktním myšlenkám "[R] Raven, sedící osamoceně [...] mluvil jen, že jedno slovo, jako by jeho duše [...] vyléval."
Onomatopoeia Pravopis slova napodobuje zvuk, který představuje "... a tak slabě jste poklepali, poklepali na dveře mé komory"
Asonance Opakování zvuku samohlásky "šustění každé fialové opony , vzrušení mě - naplnilo mě"


Pokyny k Šablonám a Třídám

(Tyto pokyny jsou zcela přizpůsobitelné. Po kliknutí na „Kopírovat aktivitu“ aktualizujte pokyny na kartě Upravit úkolu.)Studentské Instrukce

Vytvoření scénáře, který ukazuje, pět nebo více příkladů literárních prvků v Raven.


  1. Klikněte na „Použít tuto šablonu“ od zadání.
  2. Identifikovat využívání literárních prvků v textu.
  3. Dal typ literárního elementu v záhlaví okna.
  4. Uvést příklad z textu v poli Popis.
  5. Ilustrovat na příkladu pomocí použití kombinace scén, postav a předmětů.

Odkaz na Plán Lekce


Rubrika

(Můžete si také vytvořit vlastní na Quick Rubric.)


Literární Prvky Rubrika
Vytvoření scénáře, který ukazuje různé literární prvky z příběhu.
Dovedný Rozvíjejících Začátek
Identifikace Literární Elements
Veškeré literární prvky jsou správně označeny.
Většina literární prvky jsou správně označeny.
Několik literární prvky jsou správně označeny.
Ilustrace
Obrázky ukazují pozornost na detaily příběhu a prokázat napojení na literární prvky.
Ilustrace prokázat napojení na literární prvky.
Obrázky ukazují málo připojení k literární prvky.
Popis Literární Elements
Popisy jasně vysvětlit, co literární prvky udělat pro zvýšení příběh.
Nejvíce popisy říct, co literární prvky udělat pro zvýšení příběh.
Popisy jsou vztah k literární prvky.
Pravopisu a Gramatiky
Pravopisu a gramatiky je většinou přesné. Chyby nejsou v cestě porozumění.
Hláskování je velmi nepřesný a brání plné pochopení.
Text je velmi těžké pochopit.

*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/lesson-plans/the-raven-edgar-allan-poe/literární-prvky
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA