Řecká Tragédie
Aktualizováno: 9/1/2017
Řecká Tragédie
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Literary Genres - Greek Tragedy

Řecká Tragédie

Storyboard That je Ilustrovaná Příručka pro Literární Žánry

Učte se o literárních žánrech prostřednictvím storyboardu!


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Řecká tragédie byla formou divadla populární ve starověkém Řecku. Tyto hry představovaly tragické příběhy hrdinů, kteří se usilovně snažili, ale byli oslabeni kombinací osudu a vlastních lidských nedostatků. Tři nejvlivnější řecké tragédové byli Aeschylus, Sofokles a Euripides.

Storyboard Text

  • ŘECKÁ TRAGÉDIE Řecká tragédie byla formou divadla populární ve starověkém Řecku. Tyto hry představovaly tragické příběhy hrdinů, kteří se usilovně snažili, ale byli oslabeni kombinací osudu a vlastních lidských nedostatků.Tři nejvlivnější řecké tragédové byli Aeschylus, Sofokles a Euripides.