Alexander the Great

Alexander the Great
More Dancing Characters

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!
Dancing Characters

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!

Storyboard Popis

Alexander the Great | Alexander the Great is known for and was dubbed the "great" for his military prowess, conquering most of the known world of his time, and for spreading Greek culture and language throughout the Eastern world. Alexander III of Macedon essentially founded the era of the Hellenistic world.

Storyboard Text

  • Alexander Veliký (356 př.nl-323 př.nl) Alexander Veliký je známý a byl nazván "velkým" pro jeho vojenskou zdatnost, dobývání většiny známého světa jeho času a pro šíření řecké kultury a jazyka v celém východním světě. Alexandr III. Z Makedonie v podstatě založil éru helénského světa.
Vytvořeno více než 30 milionů Storyboardů
Storyboard That Family