All American Boys Vocabulary
Aktualizováno: 1/17/2021
All American Boys Vocabulary
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
All American Boys by Jason Reynolds and Brendan Kiely

All American Boys od Jasona Reynoldse a Brendana Kielyho

Průvodce pro Učitele od Liane Hicks

All American Boys od Jasona Reynoldse a Brendana Kielyho je fiktivní román, který vypráví příběh až příliš běžné události: policejní brutality. Krása knihy spočívá v tom, že je vyprávěna z různých úhlů pohledu, aby lépe porozuměla násilí a rasismu, které v naší zemi existuje, a co je jeho kořenem. Reynolds a Kiely napsali knihu zaměřenou na temnou a znepokojivou realitu, ale podařilo se jim splést nepravděpodobné téma: naději.


Všichni Američtí Chlapci

Storyboard Text

  • TRUBEC
  • DILEMA
  • LACERACE
  • (v.) mluvit monotónním hlasem
  • (n.) stav nejistoty při volbě mezi nepříznivými možnostmi
  • (n.) roztrhaná, otrhaná rána.
  • VŠECHNY AMERICKÉ CHLAPCI SLOVNÍK