Augustus

Aktualizováno: 8/27/2018
Augustus
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Augustus of Rome Biography

Augustus

Picture Encyclopedia to Influential People

Další informace o osobách, které ovlivnily historii


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Augustus | (63 BCE - 14 CE) Augustus achieved a level of authority that was unprecedented, having been the first supreme ruler of Rome. He climbed to power using rhetoric and propaganda of reigniting the Republic, established the Pax Romana, and eventually was given the title Perpetual Dictator

Storyboard Text

  • Augustus (63 Př.nl - 14 Let) Augustus dosáhl úrovně autority, která byla bezprecedentní, protože byla prvním nejvyšším vládcem Říma. Vycházel se k moci pomocí rétoriky a propagandy vládnoucí republiky, založil Pax Romana a nakonec získal titul Perpetual Dictator.