Britské Literárních Směrů - Charakteristika Období
Aktualizováno: 5/1/2017
Britské Literárních Směrů - Charakteristika Období
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Protag Antag Lesson Plans

Britské Literárních Směrů

Plány Lekcí od Rebeky Raye

As the world around us changes, so does the way that we see the world, and express that vision. Literature, arts, and philosophy evolve to mirror their historic and social context. An appreciation of literature is grounded by an understanding of the work’s context. Looking at the literary movements helps students articulate the common approach and ideas of each movement and time period. It is important for students of British Literature to understand the author and characters’ attitudes. Connecting a piece of writing to the ideologies of its time is an significant component in this task.
Britské Literárních Směrů

Storyboard Popis

Charakteristika období britských literárních směrů - Anglo-Saxon / staré angličtiny

Storyboard Text

  • BRITSKÉ LITERÁRNÍ HNUTÍ
  • Anglosaský / Starý Anglický
  • NASTAVENÍ
  • DOMŮ
  • LIDÉ
  • TECHNOLOGIE / POKROKY
  • Anglosaské uspořádání se soustředilo kolem postmírské doby a stopy založení anglosaských království s hrady, zámky a opevněnými burhami.
  • Šlechtici obvykle žijí v kamenných domech, od panství až po hrad. Poddaní nebo rolníci obvykle žijí v malých doškových domcích z kamene nebo dřeva.
  • Tito lidé byli ze severního, německého a francouzského původu. Muži byli často charakterizováni tím, že jsou velcí a silní a krásní ženy.
  • Po spuštění anglického kanálu, aby se dostali na evropskou pevninu, se Anglo-Saxoni stali pokročilými námořníky.
Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family