Otázky týkající se vzdáleného učení?

Části Zvířecí Buňky
Aktualizováno: 12/26/2017
Části Zvířecí Buňky
Tento scénář byl vytvořen pomocí StoryboardThat .com
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:

Základní Buňky

Plány Lekcí od Olivera Smitha

Buňky jsou stavebními kameny všech živých věcí. Pojem „buňka“ poprvé vytvořil Robert Hooke v 16. století, když studoval různé objekty pomocí nově vynalezených mikroskopů. V moderní době, s výkonnějšími mikroskopy, se vědci mohli podívat na různé části, které tvoří buňky živých věcí. Rostlinné i živočišné buňky hrají klíčovou roli v příslušných organismech. Následující aktivity mají studentům pomoci pochopit rozdíl mezi funkcemi rostlinných a živočišných buněk a jejich funkcí.
Základní Buňky

Storyboard Popis

Části živočišné buňky - označíte diagram živočišné buňky

Storyboard Text

 • BUNĚČNÁ MEMBRÁNA
 • CYTOPLAZMA
 • JÁDRO
 • Kde dochází k syntéze proteinů
 • Tam, kde probíhá většina aktivit
 • Obsahuje DNA a řídí funkce buňky
 • RIBOSOMŮ
 • ČÁSTI ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY
 • MITOCHONDRIE
 • Kde dochází k syntéze proteinů
 • Kde se většina dýchání odehrává
Bylo vytvořeno více než 15 milionů scénářů
Storyboard That Family