Části Zvířecí Buňky

Části Zvířecí Buňky
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Plány Lekcí Základních Buněk

Rostlinné a Živočišné Buňky

Autor: Oliver Smith

Buňky jsou stavebními kameny všech živých věcí. Termín „buňka“ poprvé zavedl Robert Hooke v 16. století, když studoval různé objekty pomocí nově vynalezených mikroskopů. Následující aktivity jsou navrženy tak, aby studentům pomohly porozumět rozdílům a funkcím rostlinných a živočišných buněk.
Základní Buňky

Storyboard Popis

Části živočišné buňky - označíte diagram živočišné buňky

Storyboard Text

 • BUNĚČNÁ MEMBRÁNA
 • CYTOPLAZMA
 • JÁDRO
 • Kde dochází k syntéze proteinů
 • Tam, kde probíhá většina aktivit
 • Obsahuje DNA a řídí funkce buňky
 • RIBOSOMŮ
 • ČÁSTI ŽIVOČIŠNÉ BUŇKY
 • MITOCHONDRIE
 • Kde dochází k syntéze proteinů
 • Kde se většina dýchání odehrává
Vytvořeno více než 25 milionů Storyboardů
Storyboard That Family