Clean water

Aktualizováno: 6/21/2018
Clean water
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Innovations - Clean Water

Čistá Voda

Storyboard That je Průvodce Inovací

Další informace o inovacích prostřednictvím storyboardu!


Podívejte se na některé z našich ilustrovaných průvodců!


Storyboard Popis

Clean water is water that is purified. Water purification is the process of removing undesirable substances and contaminants from war with an aim to make it disinfected, clean, and safe for human consumption.

Storyboard Text

  • ČISTÁ VODA Čistá voda je voda, která je čištěna. Čištění vody je proces odstraňování nežádoucích látek a kontaminantů z vody, aby byl dezinfikován, čistý a bezpečný pro lidskou spotřebu.