Discussion Storyboard - ES - Sugar in Water

Discussion Storyboard - ES - Sugar in Water
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Plány Lekcí Sloučenin a Směsí

Prvky, Sloučeniny a Směsi

Autor: Oliver Smith

Všechno kolem nás je vyrobeno z atomů: oblečení, které nosíme, vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, a sebe. Tyto atomy tvoří zhruba 92 přirozeně se vyskytujících prvků na Zemi, které pak tvoří vše, co víme. Výsledek těchto kombinací může být ve formě prvků, sloučenin nebo směsí, v závislosti na jejich atomovém složení. I když sloučeniny a směsi lze oddělit různými technikami, prvky nemohou, protože existují v té nejčistší formě. Seznámení studentů s atomy, prvky, sloučeninami a směsmi jim poskytne důležitý základ, který jim pomůže pochopit složitější pojmy v chemii.
Prvky, Sloučeniny a Směsi

Storyboard Popis

Discussion Storyboard gallery walk

Storyboard Text

  • Kdo si myslíte, že je správný?
  • Částice cukru zmizí.
  • Částice cukru se rozpouštějí.
  • Částice cukru se zmenšují.
  • Částice cukru se stanou průhlednými.
  • Studenti se zajímá, co se stane s cukrem, když je smícháno ve vodě.
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Bylo vytvořeno více než 20 milionů scénářů
Storyboard That Family