Diskuze Storyboard - MS - Přírodní Katastrofy

Vytvořte Scénář
Zkopírujte tento scénář
Diskuze Storyboard - MS - Přírodní Katastrofy
Storyboard That

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!

Vytvořte si vlastní Storyboard

Zkuste to zdarma!
Tento scénář naleznete v následujících článcích a zdrojích:
Plány Lekcí Vulkánů

Přírodní Katastrofy

Autor: Oliver Smith

V každé části světa dochází k přírodním katastrofám, které mohou způsobit škody na majetku, půdě, divoké zvěři a dokonce i na lidech. Přírodní katastrofa je velká událost, která je způsobena přírodními procesy po celém světě. Následující aktivity seznámí studenty s různými typy katastrof a pomohou jim být připraveni na běžné přírodní katastrofy v jejich oblasti.
Přírodní Katastrofy

Storyboard Popis

Předvídat zemětřesení

Storyboard Text

  • Vědci vědí, jak silné zemětřesení bude, ale ne kde a kdy se to stane.
  • Vědci vědí, že některé oblasti jsou náchylnější k zemětřesení než jiné.
  • Vědci mohou předpovědět, kdy zemětřesení dopadne, ale ne kde.
  • Vědci mohou předpovědět přesně, kdy a kde zemětřesení nastane.
  • Studenti uvažují o předvídání zemětřesení.
  • Sara
  • Chelsea
  • Jose
  • Curtis
Vytvořeno více než 30 milionů Storyboardů